Make your own free website on Tripod.com
         
 
 

 

 
Pelaksanaan

1.  Memantapkan Kurikulum Sek. Kebangsaan dengan menambah atau memasukkan Kurikulum Sek. Agama di dalam Pendidikan Kebangsaan. Pelaksanaan ini dapat menyelesaikan masa belajar dan memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.

2.  Pelaksanaan Kurikulum Integrasi ini membolehkan pelajar mendapat pendidikan rendah yang bersepadu dalam sebuah sekolah sahaja.

3.  Peperiksaan dari Kementerian Pendidikan seperti UPSR juga akan diadakan di SRAI selain dari peperiksaan JAIS - PSRA.

4.  Untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah, pelajar-pelajar SRAI boleh memilih sama ada ingin memasuki Sek. Men. Kementerian Pendidikan atau Sek. Men. JAIS.

 

 

 

 

 
     
pengenalan srai 19 kemudahan pendaftaran HEM informasi
srai19sa@hotmail.com